ซื้อประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง มีประโยชน์อย่างไร ? การทำประกันสุขภาพทั่วไป หรือ ประกันสำหรับโรคร้ายแรง จะมีประโยชน์ช่วยในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัว โดยเฉพาะการทำประกันสำหรับโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงทุกระยะ รวมทั้งกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ก็จะได้รับเงินก้อนเพื่อใช้สำหรับการดูแลตัวเองตามวงเงินเอาประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสุขภาพให้กับตัวของเราเองเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด จะได้ไม่กระทบเป็นภาระทางการเงิน แต่ว่าการทำประกันสุขภาพ (โรคร้ายแรง) ก็จะมีส่วนที่ผู้เอาประกันภัย ควรทราบเอาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองสูงสุด หรือ ข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองก่อนตัดสินใจเลือกทำประกัน  เช่น ประเภทของโรคร้ายแรง , เงื่อนไขการรับประกัน , ข้อยกเว้น เป็นต้น

ประกันโรคร้ายแรง FWD เจอจ่ายจบ

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ?

ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ที่เจาะจงให้ความคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบผู้เอาประกันภัย เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ โดยทั่วไปเมื่อตรวจพบจะมีการจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นก้อน หรือ จ่ายเป็นรายงวด ตามที่มีการระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาตัวเอง แต่บางแผนประกัน อาจเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ รวมไปถึงกรณีเสียชีวิตและ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตามแต่มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมของผู้เอาประกันเอง

ประกันรูปแบบนี้เหมาะสำหรับใคร ?

 • กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคร้ายแรง 
 • คนที่มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 • กลุ่มคนที่ต้องการวางแผนการเงิน
ปรึกษาเราฟรี !!

แผน ประกันโรคร้ายแรง FWD

บริษัท FWD ปัจจุบันถือเป็นแบรนด์ด้านประกันภัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีแผนประกันให้บริการหลากหลายทั้งส่วนของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ  >>>FWD ดีไหม<<< มีจุดเด่นในเรื่องของวงเงินเอาประกันภัย และความคุ้มครองที่ให้สูงมากรวมไปถึงการชำระเบี้ยประกันหรือการเคลมประกันก็มีช่องทางทำได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ Omne by FWD โดยเฉพาะการเคลมประกันเราสามารถเคลมได้ภายใน 3 วันผ่าน Application เรียกว่าเป็นบริษัทประกันภัยเจ้าแรกที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้การทำประกันเป็นเรื่องง่าย ปัจจุบันในกลุ่มของ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ทาง FWD  ก็มีแผนประกันมาให้เราเลือกหลายแผนความคุ้มครองด้วยกัน และนี่คือแผน ประกันโรคร้ายแรง FWD ที่จะให้ความคุ้มครองเหนือกว่าอีกระดับสำหรับคุณ

ประกัน CI Fix Pay

⭐⭐⭐

แผน ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง

แผนนี้จะเน้นความคุ้มครองเรื่องของ 6 โรคร้ายแรง (ที่คนไทยเสียชีวิตกันบ่อย) และความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิต ซึ่งหากตรวจพบรับเป็นเงินก้อน พร้อมทั้งรับเงินคืน 100% เมื่ออยู่ครบสัญญา

 • ความคุ้มครอง
  • คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 
  • ความคุ้มครองนานถึง 90 ปี
 • อายุรับประกันภัย
  • 16-60 ปี (ตามเงื่อนไขแผน)
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
  • 150,000-300,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา
  • รับคืน 100% ของทุนประกัน
ดูรายละเอียด

ประกัน CI Future

⭐⭐⭐⭐

แผน ประกันโรคร้าย ซีไอ ฟิวเจอร์

เน้นความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับ 50 โรคร้ายแรง ผลประโยชน์ได้รับตั้งแต่ตรวจพบระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะลุกลาม  พร้อมความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุและโรคร้ายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 • ความคุ้มครอง
  • คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง
  • คุ้มครองอุบัติเหตุ และโรคอุบัติใหม่ 
  • คุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน 
  • ความคุ้มครองนานถึง 84 ปี
 • อายุรับประกันภัย
  • 16-65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
  • 100,000  บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา
  • ไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

ประกัน CI 50

⭐⭐⭐⭐⭐

แผน ประกันโรคร้าย ซีไอ 50

ความคุ้มครองในส่วนของ 50 โรคร้ายแรง พบโรคระยะรุนแรงรับ 100% ของทุนประกันภัย รวมถึงการที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีของการเสียชีวิตและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

 • ความคุ้มครอง
  • คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • ความคุ้มครองนานถึง 84 ปี
 • อายุรับประกันภัย
  • 16-65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
  • 100,000  บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา
  • ไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

ประกัน FWD Cancer Knockout

⭐⭐⭐⭐⭐

แผน ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

เน้นความคุ้มครองส่วนของโรคมะเร็งซึ่งเป็น (โรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงมากที่สุด) แผนประกันที่จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นและระยะลุกลาม รวมถึงกรณีเสียชีวิต พร้อมกับค่ารักษาเคมีบำบัดและรังสีบำบัดซึ่ง จ่ายให้ตามจริงสูงสุดตามแพคเกจที่เลือก ( สูงสุด 3 ล้านบาท)

 • ความคุ้มครอง
  • คุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งสูงสุด 3 ล้านบาท*
   • ระยะเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท
   • ระยะลุกลามรับ 3 ล้านบาท
  • คุ้มครองค่ารักษาเคมีและรังสีบำบัด (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายตามจริงสูงสุด 1.2 ล้านบาท
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • ความคุ้มครองนานถึง 84 ปี
 • อายุรับประกันภัย
  • 16-65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ (เลือกได้ 2 แพ็คแก็จ)
  • วงเงินประกัน 2 ล้าน 
  • วงเงินประกัน 3 ล้าน *
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา
  • ไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

ประกัน FWD Cancer Fighter

⭐⭐⭐

แผน ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ ไฟเตอร์

ให้ความคุ้มครองในส่วนของโรคมะเร็ง โดยจะมีความคุ้มครองทั้งในส่วนของการตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นและระยะลุกลามเหมือนกับแผน ( Cancer Knockout) แต่แตกต่างตรงที่แผนนี้ผู้เอาประกันสามารถที่จะ กำหนดวงเงินเอาประกันภัยยืดหยุ่นได้เอง เริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป

 • ความคุ้มครอง
  • คุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง
   • ระยะเริ่มต้น 50% ของทุนประกันภัย
   • ระยะลุกลาม 100% ของทุนประกันภัย
  • คุ้มครองค่ารักษาเคมีและรังสีบำบัด (ผู้ป่วยนอก OPD) สูงสุด 40% ของทุนประกัน
  • ความคุ้มครองนานถึง 84 ปี
 • อายุรับประกันภัย
  • 16-65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
  • 100,000  บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา
  • ไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

ควรทํา ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี

ในปัจจุบัน บริษัท FWD มีแผนประกันใน กลุ่มของโรคร้ายแรง ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีแผนประกันที่แนะนำเกี่ยวกับโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ คือ

 • ประกัน CI Fix Pay
 • ประกัน CI Future
 • ประกัน CI 50
 • ประกัน FWD Cancer Knockout
 • ประกัน FWD Cancer Fighter
โหลดโบรชัวร์

ส่งข้อมูลคำนวณเบี้ยตอนนี้

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แผนประกันสุขภาพแต่ละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขของสัญญากรมธรรม์ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการปรึกษาผู้เชี่ยววชาญด้านแผนประกันจากบริษัทโดยตรงจะ ทำให้คุณได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมา เกี่ยวกับแผนประกันที่เหมาะสม ให้เราลองเสนอแผนประกันที่เหมาะสมกับคุณดีไหมครับ ? 

  ประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ

  สำหรับในปัจจุบันการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง จะมีรูปแบบในการจ่ายอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) เจอจ่ายจบ 2) แบ่งชำระเป็นรายงวด ขึ้นอยู่กับแผนหรือบริษัทที่ผู้เอาประกันเลือกทำ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสำหรับประกันในกลุ่มโรคร้ายแรงการจ่ายผลตอบแทนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ที่มีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย และผู้เอาประกันเองก็มีความมุ่งหวังที่จะต้องการรับผลประโยชน์ในรูปแบบเป็นก้อนเดียวเร็ว ๆ  เลยมากกว่าที่ต้องรอการจ่ายผลประโยชน์เป็นงวด ๆ

  • รูปแบบของประกันแบบ เจอ จ่าย จบ 
   • เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และสัญญาจะสิ้นสุดผลบังคับ
   • การจ่ายผลประโยชน์จะมีการแบ่งออกเป็น 1) การตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 2) การตรวจพบโรคร้ายแรงระยะลุกลาม 3) การเสียชีวิต และบางแผนประกันอาจมีความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรง ( ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)
   • มีระยะเวลาการรอคอยโรคที่ 90 วัน ภายหลังอนุมัติกรมธรรม์
  • ข้อจำกัดของประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ

   • ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง จะมีการระบุชนิดของโรค ระยะของโรค เอาไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ ถึงจะให้ความคุ้มครองตามสัญญาเท่านั้น 
   • รูปแบบความคุ้มครองจะเป็นแบบปีต่อปี เท่านั้น ซึ่งในปีถัดไปบริษัทอาจจะพิจารณาไม่ต่อสัญญาก็ได้หากพบว่าผู้เอาประกันมีความเสี่ยงการเกิดโรร้ายแรงเพิ่มขึ้น 
   • เบี้ยชำระจะเป็น “เบี้ยจ่ายทิ้ง” ที่ไม่ได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา เป็นไปในลักษณะเดียวกับ >>> ประกันสุขภาพเหมาจ่าย <<< หรือ ประกันรถยนต์ ที่ต้องต่ออายุกันปีต่อปี
  ประกันโรคร้ายแรง FWD มีโรคอะไรบ้าง

  ประกันโรคร้ายแรงมีโรคอะไรบ้าง ?

  1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
  2. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติก
  3. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
  4. โลกหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
  5. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
  6. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
  7. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
  8. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
  9. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
  10. ตาบอด
  11. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  12. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  13. ตับวาย
  14. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นหรือหลังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
  15. ภาวะโคม่า
  16. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  17. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  18. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
  19. ไตวายเรื้อรัง
  20. การสูญเสียการได้ยิน
  21. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
  22. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 70 ปี)
  23. การสูญเสียความสามารถในการพูด
  24. แผลไหม้ฉกรรจ์
  25. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
  26. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
  27. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
  28. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
  29. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
  30. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
  31. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
  32. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
  33. โรคพาร์กินสัน
  34. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
  35. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
  36. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  37. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เออร์ด้า
  38. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
  39. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
  40. ภาวะอะแพลลิก
  41. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
  42. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
  43. โรคโปลิโอ
  44. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
  45. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
  46. โรคเท้าช้าง
  47. โรคถุงน้ำในไต
  48. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อร้าย
  49. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
  50. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง

  ตัวอย่างผลประโยชน์และเบี้ยประกัน

  ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบที่ 1

  จากแผนในภาพข้างบนจะเป็นแผน ประกัน 50 โรคร้ายแรง CI50 ของ FWD ซึ่งจะตัวอย่างจะเป็นเพศหญิงที่มีอายุ 30 ปี ซึ่งมีการทำประกันภัยด้วยทุนประกัน 1 ล้านบาท ความคุ้มครองที่จะได้รับ คือ

  • กรณีเจ็บป่วยตรวจพบโรคร้ายแรง (ระยะลุกลาม) จะได้รับเงินก้อนที่ 1 ล้านบาท 
  • หากเสียชีวิตด้วยกรณีใดก็ตาม ก็จะได้รับเงินก้อนที่ 1 ล้านบาทเช่นกัน 

  ซึ่งเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์เต็มวงเงินของทุนประกันที่ 1 ล้านบาทจะทำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง

  ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบที่ 2

  สำหรับภาพข้างต้นจะเป็ นกรณีต่อมาส่วนของการจ่ายผลประโยชน์ โดยตัวอย่างจะเป็นเพศหญิงที่มีอายุ 30 ปี เช่นกัน มีการทำประกันภัยโรคร้ายแรงแผน CI50 ด้วยทุนประกัน 1 ล้านบาท เช่นเดิม แต่มีการตรวจพบโรคร้ายแรง 

  • ตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 
   • จะได้รับเงินก้อน 20% ของทุนประกัน จากตัวอย่างคือ 200,000 บาท 
  • ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม 
   • จากนั้นโรคมะเร็งได้ขยายตัวเป็นระยะลุกลาม ผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนอีก 80% ของทุนประกันที่เหลือ คือ  800,000 บาท 

  ซึ่งรวมแล้วผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ตามทุนประกันที่ 1 ล้านบาท จากนั้นสัญญากรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน

  ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยคงที่
  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ !

  การจ่ายผลประโยชน์

  • กรณีจ่ายแบบ 20% + 80% 
   • การจ่าย 20% หากเป็นโรคร้ายแรงระยะไม่ลุกลาม 
    • ตรวจพบโรคร้ายแรงครั้งแรก
    • จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ต่อโรค)
   • จ่ายอีก 80% ถ้าต่อมาเป็นโรคร้ายแรงระยะลุกลาม 
    • กรณีต่อมาตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงระยะลุกลาม 
    • กรณีเสียชีวิต 
  • กรณีจ่ายแบบ 100%
   • การจ่าย 100% เป็นโรคร้ายแรง หรือ เสียชีวิต 
    • ตรวจพบโรคร้ายแรงลุกลามครั้งแรกจ่าย 100%
    •  กรณีเสียชีวิตจ่าย 100% 

  หากได้รับผลประโยชน์ 20% แล้วอัตราเบี้ยปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมจะคิดจากทุนของสัญญาเพิ่มเติมที่เหลือ 80%

  • กรณีจ่ายแบบ 50% + 50% 
   • การจ่าย 50% หากเป็นโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 
    • ตรวจพบโรคครั้งแรกระยะเริ่มต้น
    • จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
   • จ่ายอีก 50% หากเป็นโรคร้ายแรงระยะลุกลาม
    • กรณีต่อมาตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในโรคคร้ายแรงลุกลามตามเงื่อนไข 
    • กรณีเสียชีวิต 
  • กรณีจ่ายแบบ 100%
   • การจ่าย 100% เป็นโรคร้ายแรง หรือ เสียชีวิต 
    • ตรวจพบโรคร้ายแรงลุกลามครั้งแรกจ่าย 100%
    •  กรณีเสียชีวิตจ่าย 100% 

  หากได้รับผลประโยชน์ 50% แล้วอัตราเบี้ยปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมจะคิดจากทุนของสัญญาเพิ่มเติมที่เหลือ 50%

  ทำไมต้อง ซื้อประกันโรคร้ายแรง ?

  ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคร้ายแรง เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน การบริโภค ขาดการออกกำลังกาย รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะสูงขึ้น เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้น แม้ว่าถ้าหากเราเลือกได้คงไม่อยากที่จะเป็นโรคร้ายแรงแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาก็กระทบเป็นภาระทางการเมืองแน่นอนเนื่องจากโรคร้ายแรงโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง เช่น โรคมะเร็ง , โรคหลอดเลือดสมอง , เนื้องอก ไหน่จะ ค่าห้อง ค่าผ่าตัด และที่สำคัญการพักรักษาตัวเพื่อให้หายจากโรคก็ใช้เวลานาน ทำให้เราขาดรายได้ ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะกระทบเป็นภาระหนักแน่นอน แล้วการทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงมีประโยชน์ยังไง ?

  • ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย กรณีเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะประกันจะจ่ายผลประโยชน์ตามวงเงินประกันภัยให้กับเรา เมื่อมีการตรวจพบโรคร้ายแรงซึ่งเราสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปรักษาพยาบาลหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพักฟื้น
  • เพิ่มโอกาสและทางเลือก ในการรักษาพยาบาล อย่างที่เราทราบโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลาในการพักรักษาตัวค่อนข้างจะนานกว่าโรคทั่ว ๆ ไปไม่สามารถหายได้ภายใน 3 วัน 7 วัน ต้องใช้ระยะเวลาการพักฟื้นเป็นเดือนเป็นปี ซึ่งหากเรามีการทำประกันก็จะรับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างสูง ทำให้เรามีตัวเลือกในการหาหมอหรือหาโรงพยาบาลที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดได้มากกว่า 
  • เพิ่มความมั่นคง และหลักประกันทางการเงินในการใช้ชีวิต เพราะในแต่ละปีเราจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันสุขภาพที่แน่นอน ทำให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างรอบคอบ ซึ่งแตกต่างจากการไม่มีประกันสุขภาพเพราะหากเจ็บป่วยขึ้นมาเท่ากับว่าเงินเก็บทั้งหมดต้องเอามารักษาตัวแทบจะไม่เหลือเลย 

  ปรึกษาเราฟรี !!

  ประกันโรคร้ายแรง เบี้ยคงที่

  โดยทั่ว ๆ ไปแล้วกลุ่มของ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง จะมีรูปแบบการจ่ายเบี้ยชำระประจำปีของผู้เอาประกันภัย อยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) โรคร้ายแรงเบี้ยปรับเพิ่มตามอายุ 2) ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่ โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร ? 

  เบี้ยปรับเพิ่มตามอายุ
  • ข้อดี 
   • ช่วงอายุน้อย ๆ จะยิ่งจ่ายเบี้ยประกันค่อนข้างจะถูก 
   • วงเงินความคุ้มครองและผลประโยชน์ค่อนข้างจะสูง
  • ข้อเสีย
   • เมื่อมีอายุหรือความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอัตราเบี้ยประกันก็จะมีราคาที่สูงตามขึ้นไปเรื่อย ๆ ปรับเพิ่มตามอายุและความเสี่ยง 
   • เมื่อครบสัญญากรมธรรม์จะไม่มีเงินคืน เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งเหมือนกับประกันรถยนต์
  เบี้ยคงที่
  • ข้อดี 
   • วางแผนการชำระเบี้ยได้แน่นอนเพราะอัตราการจ่ายเบี้ยประกันประจำปีจะเท่ากันทุก ๆ ปี 
   • ความคุ้มครองค่อนข้างยาวนานกว่าเบี้ยปรับเพิ่มตามอายุ
   • มีเงินคืนเมื่อพบสัญญากรมธรรม์  
  • ข้อเสีย 
   • เบี้ยประกันค่อนข้างสูง 
   • มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมเท่ากับแบบเบี้ยปรับเพิ่มตามอายุ 

  แล้วเราควรเลือกทำประกันที่ชำระเบี้ยแบบไหนดี ? หากคุณมีประกันสุขภาพและประกันชีวิต คุ้มครองอยู่แล้ว การเลือกทำ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง เพิ่มเติม จึงควรเน้นไปที่ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่า ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยประกันคงที่จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่าง ๆ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ครอบคลุมมากกว่า แต่ถ้าหากประกันนี้ เป็นประกันเล่มแรกของคุณ การเลือกทำประกันแบบเบี้ยคงก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า  แต่ควรต้องเลือกแบบการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ เช่น เบี้ยคงที่ 5 ปี , เบี้ยคงที่ 10 ปี , เบี้ยคงที่ 15 ปี แทนนการทำประกัน (โรคร้ายแรง) แบบตลอดชีพ เพราะผลประโยชน์ความคุ้มครองจะมีการเพิ่มเติมอัปเดตอยู่เรื่อย ๆ

  หากคุณมีข้อมูลที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากทราบเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย เราสามารถทำใบเสนอราคาเพื่อให้คุณพิจารณาได้ก่อนตัดสินใจ เพียงแค่ติดต่อเราและแจ้งความประสงค์จากนั้นเราจะเสนอแผนที่เหมาะสมไปให้กับคุณทันที

  โรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด

  โรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด

  จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ชุดข้อมูลปี 2560-2564 คนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดจาก 5 โรคไม่ติดต่อ ดังต่อไปนี้ คือ 1) หลอดเลือดสมอง 2) ทางเดินหายใจอุดตัน 3) เบาหวาน 4) ความดันโลหิตสูง 5) หัวใจขาดเลือด (ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ ปี 2560 – 2564)

  แต่เมื่อดูสถิติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องของสถิติด้านสุขภาพ ในส่วนของหัวข้อจำนวนการตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ระหว่างปี พ.ศ  2560- 2560 ซึ่งนับเฉพาะที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยเป็นโรคและเสียชีวิต เราจะพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคดังต่อไปนี้มากที่สุด 

  1. มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
  2. โรคหัวใจขาดเลือด 
  3. โรคปอดบวม 
  4. โรคหลอดเลือดในสมอง 
  5. เบาหวาน 
  6. ความดันโลหิตสูง 
  7. โรคเอดส์ 

  ซึ่งตัวเลขอันดับ 1 ก็ยังคงเป็น โรคมะเร็งและเนื้องอก ที่จากสถิติถือว่าเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงมากเป็นอันดับ 1 มานานมากกว่า 23 ปีแล้ว และน่าจะมีแนวโน้มของตำแหน่งไปอีกนานหลายปี สังเกตได้จากอัตราตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทิ้งห่างโรคอันดับ 2   ที่ถือว่าตัวเลขทิ้งห่างกันมากเลยทีเดียว รองลงมาก็จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ปอดบวม และโรคหลอดเลือดในสมอง ตามลำดับ (ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวก็ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวสำหรับโรคมะเร็ง ดังนั้นน่าจะเป็นภาระค่อนข้างหนักสำหรับบางคนที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพเอาไว้

  ประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ เบี้ยคงที่

  ค่ารักษาพยาบาล โรคสุดฮิต

  • โรคมะเร็ง >> เชื่อไหมครับว่าถ้าเราเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นค่าใช้จ่ายก็เริ่มกันที่ 2-3 แสนแล้ว แล้ววิ่งหาใครที่เป็นมะเร็งในระยะรุกลามโดยเฉลี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 8-10 ล้านบาท 
  • โรคหลอดเลือดในสมอง >> จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ 100,000 ไปจนถึง 800,000 บาท 
  • โรคปอดอักเสบ  >> จะเป็นโรคที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวค่อนข้างจะสูงมากเพราะโรคนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 5 แสนถึง 2 ล้านบาทเลยทีเดียว 
  • โรคหัวใจขาดเลือด >> สำหรับโลกนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000-500,000 แสนบาท
  • โรคความดันโลหิตสูง >> จะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 จนถึง 120,000 บาท
  ค่ารักษาโรคทั้งหมด
  ประกันโรคร้ายแรงมีโรคอะไรบ้าง

  แม้ว่าตัวเลขทางสถิติจะพบว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงมากที่สุด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่คนเป็นมากที่สุด เพราะจากสถิติอีกตัวหนึ่งก็พบว่า อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 1 แสนคน (ปี 2560-2564) สาเหตุของการป่วยมากที่สุดได้แก่โรคดังต่อไปนี้ 

  1. โรคความดันโลหิตสูง 
  2. โรคหัวใจ 
  3. โรคเบาหวาน 
  4. โรคไตวาย 
  5. โรคมะเร็ง 
  6. โรคหลอดเลือดสมอง 
  7. โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรังอื่นๆ

  (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานการป่วย 2564)

  วิธีเลือกประกัน

  เลือกซื้อ ประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ
  •  พิจารณาจากความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงของคุณ 
   • พฤติกรรมการใช้ชีวิต มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงแค่ไหน เช่น พฤติกรรมการ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นประจำ ไม่ออกกำลังกายมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การทำงาน ทำงานอยู่ในโรงงานที่ต้องสูดดมสารเคมีหรือความผิด เป็นต้น 
  • หลักประกันสุขภาพที่คุณมีอยู่ 
   • ประกันสังคม 
   • ประกันกลุ่มของบริษัท 
   • สวัสดิการของข้าราชการ 
  •  การพิจารณาทางการเงินของคุณเอง 
   • ความสามารถในการชำระเบี้ย
   • วางแผนเรื่องการลดหย่อนภาษี 
  • เปรียบเทียบแผนประกัน 
   • ความคุ้มครองของโรคและผลประโยชน์
   • อัตราชำระเบี้ยประกัน 
   • เงื่อนไขการเคลม 

  ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นข้อพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถเลือกแผน ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ที่เหมาะสม และตัวคุณเองได้ประโยชน์สูงที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอาทิ เช่น อายุ เพศ ประวัติสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัยเอง เพราะจะมีผลต่อการพิจารณารับทำประกันภัยและอัตราเบี้ยที่ต้องจ่าย

  คำถามนิยามตามสัญญา

  เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัท

  การวินิจฉัยโรค หมายถึงการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงนี้จะต้องเป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายที่แน่ชัดซึ่งกระทำโดยแพทย์ซึ่งการวินิจฉัยโรคนั้นๆจะเป็นโรคที่มีลักษณะครอบคลุมตามคำนิยามของโลกที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะอ้างอิงให้ได้คำวินิจฉัยที่แน่ชัดได้ให้ใช้หลักฐานผลการตรวจทางรังสีวิทยา (Rediological)  หลักฐานทางการรักษา (Clinical) หลักฐานทางจุลกายวิภาค (Histological) หลักฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทในกรณีที่มีข้อสงสัยถึงความถูกต้องเหมาะสมของการวินิจฉัยโรคนั้นบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันภัยหรือขอตรวจหลักฐานทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคนั้นโดยให้แพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาโรคนั้น ๆ และความเห็นของของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นจะมีผลผูกพันทางผู้เอาประกันภัยและบริษัท

  แพทย์ หมายถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทย์สภาและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรมและไม่เป็นผู้เอาประกันภัยเองรวมถึงมิได้เป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยเอง 

  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หมายถึง ความสามารถของคนปกติในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทางการแพทย์ใช้สำหรับการประเมินผู้ป่วย ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้หรือไม่ ดังนี้

  1. การรับประทานอาหาร
  2. การอาบน้ำชำระร่างกาย
  3. การแต่งกาย
  4. การเคลื่อนย้าย
  5. การขับถ่าย
  6. การเดินหรือเคลื่อนที่ 

  การทำประกันสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้การจัดการความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตก็มีความพร้อมในการให้ความคุ้มครองตามสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยปัจจุบันการทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ก็ได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นจำนวนมากเป็นการตื่นตัวภายหลังจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตามหากคุณสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนิยามโรคร้ายแรง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง (Guideline)ซึ่งเป็นการร่างคำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย )

  ปรึกษาเราฟรี !!

  ข้อยกเว้นทั่วไป ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

  1. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ ทุพพลภาพ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
   1. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นมาก่อนทำประกัน 
   2. การไม่แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ 
   3. การนำเข้าซึ่งสารพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยความตั้งใจ 
   4. การปฏิเสธไม่รักษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 
   5. การตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกัน เช่น บิดามารดา บุตร คู่สมรสเป็นต้น 
   6. การติดเชื้อไวรัส HIV และอาการโรคที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  2. ในส่วนของกรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 
   1. การฆ่าตัวตาย 
   2. การอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด 
   3. การบาดเจ็บในขณะที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรง
   4. ได้รับบาดเจ็บจากอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 
   5. การบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ “สงครามหรือการปราบปราม” เช่น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
   6. การบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน 
   7. การบาดเจ็บจากสงคราม หรือ การก่อการจลาจลปฏิวัติต่าง ๆ

  คำถามที่เจอบ่อย

  • จุดเด่นของแบบประกัน 
   • จำนวนโรคที่ให้ความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง
   • ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสำหรับ 5 โรค 
   • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต
   • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  • เบี้ยประกันเป็นแบบปีต่อปี (แบ่งชำระรายงวดได้)
   • รายเดือน
   • ราย 3 เดือน
   • ราย 6 เดือน
   • รายปี
  • ปรับตามอายุของผู้เอาประกันที่เพิ่มขึ้น หรือ เบี้ยคงที่แล้วแต่แผนที่เลือกทำประกัน

  สามารถแนบทำประกันหลักได้ทุกแบบประกันตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของทุนประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ 
  • เงื่อนไขตามแผนประกันโรคร้ายแรงที่ผู้เอาประกันทำสัญญา
  • รับผลประโยชน์ 20-50% ของทุนประกันภัย 
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  • เงื่อนไขตามแผนประกันที่เลือกทำสัญญา
  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 16 ถึง 65 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 84 ปีคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 
  • ระยะเวลารอคอยสำหรับ โรคร้ายแรง คือ 90 วัน 
  • หมายถึง เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติจะต้องรอ 90 วัน จากนั้นกรมธรรม์จึงจะให้ความคุ้มครองตามสัญญา
  • สามารถทำร่วมกันได้เพื่อรับผลประโยชน์ที่มากขึ้น โดยประกันสุขภาพจะเน้นไปเรื่องของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล แต่ประกันโรคร้ายแรงจะจัดผลประโยชน์เป็นเงินก้อน สำหรับใช้ดูแลตัวเองในช่วงพักรักษาตัว ในช่วงที่ขาดรายได้ 

  ส่งข้อมูลคำนวณเบี้ยตอนนี้

   เลือกแผนประกันที่สนใจ

   ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
   ประกันโรคร้ายแรง FWD คุ้มค่า

   วิธีการเคลมประกัน FWD

   ลูกค้าของ บริษัท FWD ทางบริษัทจะมีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ด้วย Application ที่ชื่อว่า Omne by FWD 

   • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ง่ายๆผ่านออนไลน์ 
   • ตรวจสอบกรมธรรม์เงื่อนไขและความคุ้มครองได้ทุกที่
   • เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ง่ายมาก
   • ยื่นเคลมประกันได้สะดวกที่สุด
    • ส่งเอกสารเคลม 
    • รออนุมัติภายใน 3 วัน

   สำหรับประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ด้วยสถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง คุณสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (Fax Claim ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บกับบริษัทเอง)

   วิธีเคลมประกัน FWD

   ประกันโรคร้ายแรง ทำไมต้อง FWD

   ประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายจบ FWD ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมเหนือระดับ ของแถมประกันให้เลือกหลากหลายเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์แบบคุณ ให้ความคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันที่จ่ายน้อย แต่รับผลประโยชน์ก้อนโต เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง .ให้ความคุ้มครองที่ยาวนานถึง 85 ปี ตรวจพบระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลามก็หายห่วง เพราะ FWD ดูแลให้หมด แผนประกันที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อให้การใช้ชีวิตของคุณไม่สะดุด บริษัทมั่นคง เคลมง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก