โรคเด็ก มีสาเหตุจากอะไรแนวทางป้องกัน

โรคเด็ก

โรคเด็ก สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุโดยเป็นโรคที่พบได้ในกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต แต่ในกลุ่มที่เป็น โรคเด็กที่น่าห่วงที่สุด คือ เด็กเล็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี เพราะในช่วงวัยนี้เด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมีความเสี่ยงจะการติดเชื้อและเป็นโรคได้ง่ายมากกว่ากลุ่มของเด็กโต การดูแลและรักษาโรคจิตจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรคและติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง กุมารแพทย์ (หมอรักษาเด็ก) รวมไปถึง อุบัติเหตุในเด็ก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจเพื่อลด ความเสี่ยงกับตัวเด็ก 

โรคเด็ก คืออะไร

โรคเด็ก คืออะไร

โรคเด็ก คือ สภาวะการเกิดโรค ซึ่งอาจเกิดจากได้หลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี สารก่อภูมิแพ้ อื่น ๆ รวมถึง สภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่พบในเด็ก สามารถเกิดได้ในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต ซึ่งกลุ่มโรคเด็กที่จะพบกันมากที่สุดก็จะประกอบด้วย

 1. กลุ่ม โรคในระบบทางเดินหายใจ
 2. กลุ่ม โรคภูมิแพ้
 3. กลุ่ม โรคผิวหนัง
 4. กลุ่ม โรคในระบบทางเดินอาหาร
 5. กลุ่ม โรคติดเชื้อจากไวรัส และแบคทีเรีย
 6. กลุ่ม โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 7. กลุ่ม โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในเด็ก
 8. กลุ่ม โรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง เอดส์
โรคในเด็ก โรคที่เด็กป่วยบ่อย
โรคยอดฮิตที่เด็กเล็ก 0-5 ขวบเป็นกันบ่อย

5 โรคเด็ก ที่พบบ่อยมาก

กรมควบคุมโรค เตือนเด็กวัยเรียนระวัง 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน 

จากข้อมูลของกลุ่มควบคุมโรค ฉบับ 23/2565 มีการแจ้งเตือนว่า 5 โรคดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นโรคติดต่อที่พบได้ในเด็กช่วงหน้าฝนสามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ง่ายมากในกลุ่มเด็ก คือ

 1. โรคมือเท้าปาก : เป็นโรคที่พบได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากการติดเชื้อ Enterovirus มีอาการไข้ เจ็บคอปวด ศีรษะอ่อนเพลีย และ มีผื่นที่มือเท้าและปากโดยผื่นจะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสขนาดเล็ก สามารถพบผื่นได้บริเวณฝ่าเท้าด้านในของปาก ลิ้น เพดานปากและริมฝีปากโดยปกติโรคนี้จะสามารถหายไปเองภายใน 7-10 วัน
 2. โรคไวรัส RSV : เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส RSV โดยทั่วไปแล้วจะได้พบโรคนี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี อาการของโรคก็จะมีไข้ ไอ คัดจมูก หายใจลำบาก โดยทั่วไปโรคนี้สามารถหายได้เอง แต่ในกลุ่มเด็กเล็ก และเด็กที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่านจะมีความรุนแรงของโรคและมีความเสี่ยงในการเกิดสภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจ
 3. โรคไข้หวัดใหญ่ : เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบได้บ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว อาการทั่วไปก็จะมีไข้สูง ไอเจ็บคอ มีน้ำมูกปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย สามารถหายได้เองภายใน 7-10 วันแต่อาจมีความรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กที่มีโรคประจำตัว
 4. โรคอุจจาระร่วง : เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่พบได้ในเด็กสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิต ซึ่งมีการแพร่กระจายเข้าสู่ทางปาก อาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยครั้ง อุจจาระเป็นน้ำ มีอาการปวดท้องอาเจียนและอ่อนเพลีย ซึ่งสามารถถ่ายได้เองภายใน 3-5 วัน แต่อาจมีความรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กที่มีลูกประจำตัวเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 5. โรคไข้เลือดออก : เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส Dengue virus สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการกัดของยุงลายตัวเมียที่มีการติดเชื้อ เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการท้องเสียและเลือดออกใต้ผิวหนัง มีเลือดออกตามไร มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งโรคไข้เลือดออกนี้มีความรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

อุบัติเหตุในเด็ก

อุบัติเหตุในเด็ก นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทั่วโลกเพราะเป็นวัยที่มีการอยากรู้อยากลอง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังมีความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้รวมไปถึงการสูญเสียอวัยวะร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จากข้อมูลสถิติในประเทศไทยพบ อุบัติเหตุในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี พ.ศ 2555 (ที่มา ณัชนันท์ ชีวานนท์) มีสถิติเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 87,456 คน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทอุบัติเหตุได้ดังนี้

 1. อุบัติเหตุจากรถยนต์ 24,439 คน
 2. อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 7,619 คน
 3. อุบัติเหตุถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 444 คน
 4. จมน้ำและบาดเจ็บทางน้ำ 392
 5. อื่น ๆ

ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวก็จะพบว่าอุบัติเหตุจากการจราจรทางรถยนต์นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในเด็ก ซึ่งตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจและระมัดระวังมากที่สุดเพื่อที่จะได้ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของลูกหลาน

โดยสอดคล้องกับ บทความวิจัยของ วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ที่ทำวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร มากที่สุดเกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นในฐานะผู้ปกครองควรกระตุ้นบุตรหลานให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้ได้มาตรฐานทุกครั้งที่มีการโดยสารจักรยานยนต์

หน้าที่ของกุมารแพทย์

หน้าที่ของกุมารแพทย์

กุมารแพทย์ คืออะไร ให้สรุปย่อ ๆ ก็คือ หมอรักษาเด็ก ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชียวชาญในการรักษา โรคเด็ก และ อุบัติเหตุในเด็ก รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงภัยคุกคามต่อเด็กในแง่ของสุขภาพทั้งหมด ให้การดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กโตซึ่ง กุมารแพทย์ ปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของเด็กไทยเป็นอย่างมาก เพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อ สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของเด็ก จำเป็นต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นประตูแรกในแง่ของระบบสาธารณสุข ที่จะทำให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่นี่สุขภาพดีต่อไป

การเป็น หมอเด็ก นั้นมีความจำเป็นต้องเรียนแพทย์ทั่วไปเป็นระยะเวลา 6 ปี แล้วจึงเรียนด้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางอีกเป็นเวลา 3 ปี ดังนั้นกุมารแพทย์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและเชียววชาญในด้านการดูแลสุขภาพของเด็กในทุก ๆ ด้านซึ่งบทบาทหน้าที่ของหมอรักษาเด็กนั้นก็จะมีดังนี้

 • ตรวจสุขภาพร่างกายของเด็ก
 • การวินิจฉัยโรคเด็ก
 • การรักษาโรคเด็ก
 • การตรวจติดตามพัฒนาการในเด็ก
 • ให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการสำหรับเด็ก
 • แนะนำการฉีดวัคซีนในเด็ก
 • แนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก
 • การดูแลรักษาสุขภาพในเด็ก
 • ดูแลอาการเด็กที่มีสภาวะผิดปกติ
 • ประสานงานกับทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางอื่น ๆ

ซึ่งเราก็จะเห็นว่า กุมารแพทย์ หรือ หมอเด็ก นั้นก็มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ได้น้อยไปกว่าแพทย์เฉพาะทางสายอื่น ๆ เลย แต่จะเหนื่อยกว่าหน่อยในเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน จะขึ้นชื่อว่ากลัวหมอกันอย่างมาก

ค่ารักษาพยาบาลโรคเด็ก
ค่ารักษาโรคเด็ก

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเด็ก

จากข้อมูลสถิติ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อปี 2557 (ที่มา : ไทยรัฐ)  เปิดเผยว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้เด็กในวัยทารกนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด คือ การคลอดก่อนกำหนด และโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ดูจากข้อมูลที่เปิดเผยพบตัวแรกที่น่าสนใจ คือ

 1. เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิตอัตราร้อยละ 50% ( * ในช่วงเดือนแรกของการคลอด)
 2. สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต คือ
  1. การคลอดก่อน
  2. การติดเชื้อรุนแรง การขาดออกซิเจนหลังคลอด
  3. ปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด

และท่านยังสามารถดูข้อมูลสถิติเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับอัตราการเกิดและการเสียชีวิตของเด็กแบบละเอียดได้จาก ระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของไทย ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างละเอียดให้เราได้ศึกษา

ดังนั้นเราจะพบว่าตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ จนถึงการคลอดออกมาก็จะมีค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเป็นจำนวนที่สูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ปกครองคุณพ่อหรือคุณแม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

 • ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์คลอดบุตร
 • ค่าพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ตามนัด
 • ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าแลปเพื่อการวินิจฉัยโรค
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ค่าห้องพักฟื้น ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ

ซึ่งแน่นอนว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวหากลูกน้อยของเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยโรคเด็กเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลที่สูงมากไปด้วย และที่สำคัญสุด คือ อัตราค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 7-8% ในทุกปี

ค่ารักษาโรคเด็ก !

ประกันสุขภาพเด็ก ตอบโจทย์ ? ยังไง

ประกันสุขภาพเด็ก คือ แผนประกันสุขภาพที่ออกโดย บริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองดูแลให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเด็กทั้งหมด หรือเรียกว่า ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ค่าห้องพักฟื้น ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ อุบัติเหตุและโรคร้ายแรง แบบเหมาจ่ายโดยที่เราไม่ต้องกังวลเป็นภาระ เป็นการสร้างความอุ่นใจสำหรับหลักประกันทางสุขภาพให้กับลูกน้อยของเราเพราะเด็กเล็กเรื่องสุขภาพมองข้ามไม่ได้เลย หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนประกันเด็กเอาไว้เป็นข้อมูลเผื่อวันหนึ่งสนใจ ก็สามารถลองดูได้ที่ลิงค์นี้ >> ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันเด็กเหมาจ่าย
ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย [...]

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ?

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ? แนะนำ เปรียบเทียบประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อยของเราด้วยแผนประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำกับแผน ประกันสุขภาพเด็ก ของบริษัท FWD ซึ่งมีแผนประกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมากถึง 6 แผ่นความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ [...]

FWD for saving 25/15

FWD for saving 25/15 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะช่วยทำให้การออมเงินของคุณเป็นจริงได้ นอกเหนือจากการออมเงินยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200% ของทุนประกันกรณีเสียชีวิต และยังได้รับผลประโยชน์เงินคืน 1% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีที่ [...]

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ? หรือคำถามที่ว่า “ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม” โดยบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ว่ามีวิธีการลดหย่อนภาษีกันอย่างไร และสามารถ >>ลดหย่อนภาษี <<ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อปี ? เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันสุขภาพในแง่ของการลดหย่อนภาษี กรณีเราทำประกันสุขภาพเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 [...]

fwd ประกันเงินออม 20 ปี

FWD ประกันเงินออม 20 ปี ประกันสะสมทรัพย์ออมเงินจากบริษัท FWD โดยปัจจุบันถือว่าการออมเงินด้วยการทำประกันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องกลัวขาดทุนเหมือนการลงทุนประเภทหุ้น ซื้อกองทุนรวม  โดยข้อแตกต่างระหว่างการออมเงินผ่านธนาคารกับการทำประกันการออม คือ ประกันเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และยังมีข้อดีเรื่องของการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ระยะเวลาของการทำประกันออมเงินหรือสะสมทรัพย์นั้น บริษัทประกันจะมีแผนให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลาย [...]

fwd ประกันเงินออม 15 ปี

FWD ประกันเงินออม 15 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเรื่องการเงินในระยะยาวได้อย่างปลอดภัยสามารถสร้างหลักประกันทางการเงินให้คุณได้อุ่นใจ นอกเหนือจากประโยชน์ในเรื่องของการออมเงินแล้วการทำประกันเงินออมยังช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษี และยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันบริษัท fwd มีแผนประกันออมเงินให้ผู้ที่สนใจได้เลือกศึกษาหลากหลายแผน ไม่ว่าจะเป็นแผน  ประกันเงินออม 5 ปี , [...]

fwd ประกันเงินออม 10 ปี

FWD ประกันเงินออม 10 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ FWD 20/10 For Saving หลายท่านที่กำลังมองหาแผนประกันออมเงิน ที่มีระยะเวลาการส่งเบี้ยไม่มากไม่น้อยจนเกินไป คือที่ 10 ปี  เอฟดับบลิวดี [...]

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ใช้เงินเท่าไหร่ ?

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เชื่อว่าถ้าหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่มันร้ายแรงจนเสี่ยงเสียชีวิต  หรือ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงาน แต่แน่นอนเรื่องของสุขภาพไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดากันได้จริง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกันว่า สถิติค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง มันต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนในการรักษา ตาม ความหมายของ โรคร้ายแรง คือ โรคที่เป็นแล้วอาจทำให้เสียชีวิตห รือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย [...]