Prakansmile

 Prakan Smile เราเป็นตัวแทนประกันของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันของทางบริษัทให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม และตามความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตัวลูกค้าเอง นอกจากนี้ยังดูแลช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการเคลมประกันกับทางบริษัท

ปัจจุบันเว็บไซต์ www.prakansmile.com บริหารงานโดยทีมตัวแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มีเป้าหมายมุ่งหวังในการประชาสัมพันธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกแผนประกันที่เหมาะสม หากลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ในแผนประกันรูปแบบไหนก็สามารถปรึกษาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

กดเพื่อแอด LINE กดเพื่อโทร CALL

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

    เลือกแผนประกันที่สนใจ

    บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

    เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลของ ตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ดังนั้น อลิอันซ์ อยุธยา จึงไม่ต้องรับรองหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ถูกใช้ภายในเว็บไซต์นี้ 

    หากต้องการติดต่อกับ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โดยตรงกรุณากดเข้าสู่เว็บไซต์บริษัทโดยตรงที่ลิงค์นี้ www.allianz.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสายด่วนคอลเซ็นเตอร์ 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง