แผนประกันอุบัติเหตุ

แผน PA MAX

 • เลือกแผนประกันอุบัติเหตุได้ถึง 7 แผน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราว 5,000 บาท/สัปดาห์ (สูงสุด 52 สัปดาห์ )
 • อุบัติเหตุวงเงินดูแลสูงสุด 5 ล้านบาท
 • การชำระเบี้ย ปีต่อปี
 • อายุรับประกัน 20 – 64 ปี
  • ต่ออายุได้สูงสุดถึง 64 ปี
 • เลือกแผนประกัน (คุ้มรอง/บาท)
  • แผน A  วงเงิน 1 ล้าน *
  • แผน B  วงเงิน 7 แสน
  • แผน C  วงเงิน 1 ล้าน
  • แผน D  วงเงิน 2 ล้าน
  • แผน E  วงเงิน 3 ล้าน
  • แผน F  วงเงิน 4 ล้าน
  • แผน G  วงเงิน 5 ล้าน
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • * หมายเหตุ เฉพาะแผน A จะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ดูรายละเอียด

แผน PA AI

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุรับ 100% ของทุนประกัน 
 • รับเพิ่มอีก 2 เท่า หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ 
 • รับค่าชดเชยกรณีพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (IPD) 0.3% ของทุนประกันต่อสัปดาห์
 • กรณีทุพพลภาพถาวรรับ 10% ของทุนประกัน/ปี นานสูงสุด 10 ปี
 • การชำระเบี้ย ปีต่อปี
 • อายุรับประกัน 20 – 64 ปี
  • ต่ออายุได้สูงสุดถึง 64 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำเริ่มที่ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

ประกัน PA ADD PLUS

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุรับ 100% ของทุนประกัน 
 • รับเพิ่มอีก 2 เท่า หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ 
 • การชำระเบี้ย ปีต่อปี
 • อายุรับประกัน 20 – 64 ปี
  • ต่ออายุได้สูงสุดถึง 64 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำเริ่มที่ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

ประกัน PA RCC PLUS+

ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD