Category Archives: ประกันสะสมทรัพย์

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย [...]

FWD for saving 25/15

FWD for saving 25/15 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะช่วยทำให้การออมเงินของคุณเป็นจริงได้ นอกเหนือจากการออมเงินยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200% ของทุนประกันกรณีเสียชีวิต และยังได้รับผลประโยชน์เงินคืน 1% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีที่ [...]

fwd ประกันเงินออม 20 ปี

FWD ประกันเงินออม 20 ปี ประกันสะสมทรัพย์ออมเงินจากบริษัท FWD โดยปัจจุบันถือว่าการออมเงินด้วยการทำประกันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องกลัวขาดทุนเหมือนการลงทุนประเภทหุ้น ซื้อกองทุนรวม  โดยข้อแตกต่างระหว่างการออมเงินผ่านธนาคารกับการทำประกันการออม คือ ประกันเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และยังมีข้อดีเรื่องของการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ระยะเวลาของการทำประกันออมเงินหรือสะสมทรัพย์นั้น บริษัทประกันจะมีแผนให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลาย [...]

fwd ประกันเงินออม 15 ปี

FWD ประกันเงินออม 15 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเรื่องการเงินในระยะยาวได้อย่างปลอดภัยสามารถสร้างหลักประกันทางการเงินให้คุณได้อุ่นใจ นอกเหนือจากประโยชน์ในเรื่องของการออมเงินแล้วการทำประกันเงินออมยังช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษี และยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันบริษัท fwd มีแผนประกันออมเงินให้ผู้ที่สนใจได้เลือกศึกษาหลากหลายแผน ไม่ว่าจะเป็นแผน  ประกันเงินออม 5 ปี , [...]

fwd ประกันเงินออม 10 ปี

FWD ประกันเงินออม 10 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ FWD 20/10 For Saving หลายท่านที่กำลังมองหาแผนประกันออมเงิน ที่มีระยะเวลาการส่งเบี้ยไม่มากไม่น้อยจนเกินไป คือที่ 10 ปี  เอฟดับบลิวดี [...]

fwd for saving 20/10

fwd for saving 20/10 เป็นหนึ่งในแผนประกันสะสมทรัพย์ของเอฟดับบลิวดี แล้ว fwd ประกันเงินออมดีไหม แล้วแผนนี้มีจุดเด่นอย่างไร ? ก่อนอื่นขออธิบายภาพรวมก่อนนะครับว่าตัว ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง [...]