แผนประกันโรคร้ายแรง

แผน CI Fix Pay

 • คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรงที่เจอบ่อย 
  • โรคมะเร็ง
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • โรคหลอดลมปอดอุดกั้น / โรคปอด
  • ทุพพลภาพถาวร
 • ตรวจพบโรคร้ายแรงรับเงินก้อน
 • คุ้มครองชีวิต เสียชีวิตรับ 100% ของทุนประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า หักลบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายไปแล้วถ้ามี
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 90/5 ปี (อายุ 16-60 ปี)
  • 90/10 ปี (อายุ 16-60 ปี)
  • 90/20 ปี (อายุ 16-55 ปี)
 • เวลาคุ้มครอง  90 ปี
 • อายุรับประกัน ตามแผนที่เลือก
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 150,000-300,000 บาท แล้วแต่แผนที่เลือก
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา รับ 100% ของทุนประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า หักลบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายไปแล้วถ้ามี
ดูรายละเอียด

แผน CI Future

 • คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่เจอบ่อย 
 • ตรวจพบ 50 โรคร้ายแรงรับเงินก้อน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 170% ของวงเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • ชำระเบี้ยปีต่อปี
 • เวลาคุ้มครอง 1 ปีต่ออายุสูงสุด 84 ปี
 • อายุรับประกัน 16-65 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

แผน CI 50

 • คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่เจอบ่อย 
 • ตรวจพบ 50 โรคร้ายแรงรับเงินก้อน
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • ชำระเบี้ยปีต่อปี
 • เวลาคุ้มครอง 1 ปีต่ออายุสูงสุด 84 ปี
 • อายุรับประกัน 16-65 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

แผน FWD Cancer Knockout

 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
 • ตรวจพบมะเร็งรับเงินก้อน
  • ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นรับสูงสุด 1.5 ล้านบาท
  • ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามรับเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท + ความคุ้มครองค่ารักษาเคมีบำบัดและรังสีกรณี OPD อีก 1.2 ล้านบาท
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนของเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
 • คุ้มครองการเสียชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกแผนประกัน
  • แพ็คเก็จ 1 คุ้มครอง 3 ล้านบาท
  • แพ็คเก็จ 2 คุ้มครอง 2 ล้านบาท
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • ชำระเบี้ยปีต่อปี 
 • เวลาคุ้มครอง 1 ปีต่ออายุสูงสุด 84 ปี
 • อายุรับประกัน 16-65 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

แผน FWD Cancer Fighter 

 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
 • ตรวจพบมะเร็งรับเงินก้อน
  • ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นรับ 50%
  • ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามรับ 100% 
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนของเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • ชำระเบี้ยปีต่อปี
 • เวลาคุ้มครอง 1 ปีต่ออายุสูงสุด 84 ปี
 • อายุรับประกัน 16-65 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD