แผนประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม Flexi EB Group

 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • คุ้มครองผู้ป่วยใน IPD จ่ายตามจริง (ตามวงเงินประกันภัย)
 • คุ้มครองกรณ๊เสียชีวิต
 • เบี้ยประกันภัยปรับได้ยืดหยุ่นตามสภาพของแต่ละธุรกิจ
 • ออกแบบความคุ้มครองได้ตามต้องการ
 • ขยายความคุ้มครองจัดเต็มให้กับ 41 โรคร้าย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้กับโรงพยาบาลคลีนิคในเคลือข่ายกว่า 400 แห่ง
 • ดูแลพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
ดูรายละเอียด

ประกันกลุ่ม Tailor Made Group

 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • เลือกเฉพาะความต้องการคุ้มครองที่ต้องการได้
 • แผนประกันกลุ่มที่ถูกกว่า คุ้มค่ากว่า
 • ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ได้
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้กับโรงพยาบาลคลีนิคในเคลือข่ายกว่า 400 แห่ง
 • ดูแลพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
ดูรายละเอียด

ประกันกลุ่ม Group Accident 

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
  • บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์
  • ทุพพลภาพถาวร , ชั่วคราว
  • สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
  • เสียชีวิต
 • คุ้มครองมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายรักษาได้กับโรงพยาบาลคลีนิคในเคลือข่ายกว่า 400 แห่ง
 • ดูแลพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
ดูรายละเอียด

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป

 • คุ้มครองชีวิต (เสียชีวิตทุกรณี) และทุพพลภาพ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD+OPD
 • คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
 • รับประกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 • อายุรับประกัน 16-64 ปี
ดูรายละเอียด

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

 • คุ้มครองชีวิต (เสียชีวิตทุกรณี)
 • คุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราวและถาวร
 • คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองฆาตกรรมและการขับขี่โดยสารจักรยานยนต์
 • จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป
ดูรายละเอียด

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม แบบเลือกผลประโยชน์ได้

 • เป็นแผนประกันกลุ่มที่ออกแบบได้เอง
 • เลือกผลประโยชน์ที่ต้องการคุ้มครอง
 • เช่น เสียชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ค่ารักษา
 • ระยะเวลาคุ้มครองแบบปีต่อปี
 • ต้องเป็นนิติบุคคคล
ดูรายละเอียด

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

 • คุ้มครองสินเชื่อเต็มจำนวน
 • คุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว
 • ลดความเสี่ยงจากสินเชื่อ
 • ไม่เป็นภาระหนี้สินให้ตกแก่ครอบครัว
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มที่สนใจ

  แบบประกัน FWD