แผนประกันมรดก

แผน Freedom Link

 • คุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่า
 • ภาระน้อยชำระเบี้ยประกันแแค่ 5 ปี 
 • โบนัสพิเศษสิ้นปีที่ 5 รับ 2% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมา
 • ทุนประกัน 5-50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 • ผลประโยชน์เสียชีวิตรับ ทุนประกันภัย+มูลมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • เวลาคุ้มครอง 15 ปี
  • สามารถต่ออายุกรรม์ได้ทุก 15 จนถึงอายุ 99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ประกันมรดก ลดหย่อนภาษี ได้บางส่วนของเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD