แผนประกันชีวิตควบการลงทุน

แผน FWD Future Link

 • คุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ชำระเบี้ยประกันแแค่ 9 ปี 
 • รับโบนัสรายปี 0.12% ต่อปี เมื่อชำระเบี้ยประกัยครบ ยาวต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 59 ปี ของผู้เอาประกันภัย
 • รับโบนัสรายปี 0.288% ต่อปี เมื่อชำระเบี้ยประกัยครบ เมื่ออายุครบ 60 ปี ของผู้เอาประกันภัย
 • ทุนประกัน 9-50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 • เวลาคุ้มครอง 99 ปี
 • อายุรับประกัน 18 – 70 ปี
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ลดหย่อนภาษี ได้บางส่วนของเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด

แผน Ultra Link

 • คุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้ตัังแต่ 8 – 200 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • สับเปลี่ยนกองทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • มีโบนัสก้อนพิเศษให้
  • 2% เมื่อครบปีที่ 5 
  • 0.2% ตั้งแต่ปีที่ 9-18
  • 0.4% ตั้งแต่ปีที่ 19 ไป
  • เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด
 • เวลาคุ้มครอง 99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ลดหย่อนภาษี ได้บางส่วนของเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด

แผน One Link

 • คุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ชำระเบี้ยก้อนเดียว ครั้งเดียว
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 150% ของเบี้ยประกัน
 • กองทุนปรับเปลี่ยนได้เองยืดหยุนมาก
 • ผลประโยชน์เสียชีวิต (ข้อใดข้อหนึ่ง)
  • รับทุนประกันภัย หัก มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน + จำนวนเงิน 100 ละ 50 ของเบี้ยประกันภัย
 • เวลาคุ้มครอง 99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ลดหย่อนภาษี ได้บางส่วนของเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด

แผน Freedom Link

 • คุ้มครองชีวิตพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่า
 • ชำระเบี้ยประกันแแค่ 5 ปี 
 • โบนัสพิเศษสิ้นปีที่ 5 รับ 2% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมา
 • ทุนประกัน 5-50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 • เวลาคุ้มครอง 15 ปี
  • สามารถต่ออายุกรรม์ได้ทุก 15 จนถึงอายุ 99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ลดหย่อนภาษี ได้บางส่วนของเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด

ประกันชีวิตและลงทุน

 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • คุ้มครองชีวิตได้สูงกว่าแบบอื่น
 • เลือกซื้อสัญญาเพิ่มติม UDR ได้
 • ปรับเปลี่ยนความต้องการได้ง่าย
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

ประกันชีวิตและลงทุน

 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • เพิ่มหรือลด การลงทุนได้ตลอด
 • รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 6
 • ชำระเบี้ยเป็นรายงวด
 • เลือกกองทุนได้เอง
ดูรายละเอียด

ประกันชีวิตและลงทุน

 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • ค่าธรรมเนียมต่ำ ชำระเบี้ยครั้งเดียว
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • รับโบนัสได้ทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 5
 • เลือกกองทุนได้ด้วยตัวเอง
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD