แผนประกันคุ้มครองชีวิต

แผน อยุธยาเฉพาะกาล

 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 100%
 • คุ้มครองชั่วระยะเวลา
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เบี้ยชำระเบา ๆ แต่คุ้มครองสูง
 • ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี 
 • อายุรับประกัน 20-59 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท  หรือเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำปีละ 2,500 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน

แบบประกัน

เพื่อความคุ้มครองชีวิต

เบี้ยหลักพัน ความคุ้มครองหลักล้าน

ทำไว้เพื่อคนข้างหลัง

กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด

ดูรายละเอียด

แผน Wholelife Extra

 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 100%
 • คุ้มครองตลอดชืพ 
 • ลดหย่อนภาษีได้ 
 • มีเงินคืน 1% ของทุนประกันทุกปี
 • มีโอกาสได้เงินปันผลเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ 5,10,15,20 ตามแผนที่เลือก
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 99/5 ปี  
  • 99/10 ปี
  • 99/15 ปี 
  • 99/20 ปี 
 • เวลาคุ้มครอง  99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา 100% ของทุนเอาประกันภัย

 

ดูรายละเอียด

แผน Lifetime

 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 101% หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • คุ้มครองตลอดชืพ 
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • จ่ายเบา ๆ ไม่ต่องชำระก้อนใหญ่
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 99/99 ปี  
 • เวลาคุ้มครอง  99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 75 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา 101% ของทุนเอาประกันภัย

 

ดูรายละเอียด

แผน Giving Money 

 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 200% หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • คุ้มครองตลอดชืพ 
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • มีเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา
 • มีผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
  • ก่อนอายุ 60 ปี รับเงิน 2% ของทุนประกันภัย
  • อายุครับ 60 ปี รับเงิน 20% ของทุนประกันภัย
  • และตั้งแต่ 61 ปี รับเงิน 8-14% ของทุนประกัน
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 99/15 ปี  
 • เวลาคุ้มครอง  99 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 50 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา 100% ของทุนเอาประกันภัย

 

ดูรายละเอียด

แผน Value Protector 

 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 100% หรือจ่ายมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • คุ้มครองนานถึง 90 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • ครบสัญญารับเงินคืน
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 90/10 (อายุไม่เกิน 70 ปี)
  • 99/20 (อายุไม่เกิน 65 ปี)
  • 90/90 ( 20 – 65 ปี)
 • เวลาคุ้มครอง  90 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท หากอายุไม่เกิน 5 ปี ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญารับ 100% ของทุนเอาประกันภัย

 

ดูรายละเอียด

แผน FWD Life Up

 • เป็นสัญญาเพิ่มเติม ที่ซื้อเพิ่มจากแผนประกันทีมีอยู่เดิมเพื่อสร้างความคุ้มรองที่เพิ่มขึ้น
 • เสียชีวิตจ่ายทุนประกัน 100% หรือ 101% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว (ไม่รวมเบี้ยฯ สัญญาเพิ่มเติม) ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • คุ้มครองนานถึง 90 ปี
 • เบี้ยราคาเบา ๆ ความคุ้มครองสูง
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • ถึงอายุ 90 ปี
 • เวลาคุ้มครอง  90 ปี
 • อายุรับประกัน 20 – 60 ปี
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา ครบสัญญาไม่มีเงินคืน

 

ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD