ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย ดังนั้นการที่เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็จะเป็นอีก 1 ตัวช่วยที่ทำให้เราจ่ายภาษีได้น้อยลง  โดยหนึ่งในรายการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ คือ รายการ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยจะมีสิทธิ์สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง

การทำประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องชำระภาษี สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่ถ้าหากเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประกันประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ , กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , กองทุนการออมแห่งชาติ เราก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน ประกันบำนาญ เพิ่มสูงสุดได้ถึง 300,000 บาท ตามเงื่อนไข (วิธีการคำนวณภาษี >>>ประหยัดภาษีด้วยประกันบำนาญ)

ลดหย่อนภาษี !

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 แบบไหนดี ?

ซึ่งเราทราบถึงวิธีการคำนวณสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันแล้ว หากคุณสนใจ ประกันบำนาญ เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ต่อมาเราก็จะมาดูกันในส่วนของแผน ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า

ประกันบำนาญ แบบรีบเกษียณ

Pension 85/7

ระยะเวลาชำระเบี้ย

7 / ปี

 • ใช้เวลาส่งเบี้ยเพียงเป็นแค่ 7 ปี 
 • เริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ถึง 85 ปี 
 • ผลประโยชน์สูงสุด 24% ของทุนประกัน/ปี
 • ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียด

Pension 85/55

ชำระเบี้ย ถึงอายุ

55 / ปี

 • เลือกส่งเบี้ยได้จนถึงอายุ 55 ปี 
 • เริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ถึง 85 ปี 
 • ผลประโยชน์สูงสุด 24% ของทุนประกัน/ปี 
 • ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป 
ดูรายละเอียด

โดยตัวเลือกแบบแรกจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรีบเกษียณก่อน 60 ปี โดย 2 แผนนี้จะมีระยะเวลาการชำระเบี้ยที่แตกต่างกัน คือ

 • FWD For Pension 85/7  : จะมีระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นเพียงแค่ 7 ปีจากนั้นจะเริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปีเรื่อยไปจนถึงอายุ 85 ปี 
 • FWD For Pension 85/55 : จะเป็นรูปแบบการชำระเบี้ยไปเรื่อย ๆ จนถึงอายุ 55 ปี (เริ่มทำช่วงอายุเท่าไหร่ก็ชำระเบี้ยไปจนถึงอายุ 55) จากนั้นจะเริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึง 85 ปี

ประกันบำนาญ แบบไม่รีบเกษียณ

Pension 85/60

ชำระเบี้ย ถึงอายุ

60 / ปี

 •  ส่งเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี 
 • เริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ถึง 85 ปี 
 • ผลประโยชน์สูงสุด 24% ของทุนประกัน/ปี 
 • ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป 
ดูรายละเอียด

Pension 85/65

ชำระเบี้ย ถึงอายุ

65 / ปี

 •  ส่งเบี้ยจนถึงอายุ 65 ปี 
 • เริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 65 ถึง 85 ปี 
 • ผลประโยชน์สูงสุด 24% ของทุนประกัน/ปี 
 • ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป 
ดูรายละเอียด

สำหรับแผนต่อมาก็จะมี 2 ช่วงเวลาให้เลือกสำหรับเบี้ยและรับบำนาญ สำหรับแผนนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนแบบไม่รีบใช้เงินบำนาญ ด้วยการชำระเบี้ยจะแตกต่างกันแค่เรื่องของเวลา 

 • FWD For Pension 85/60  : จะให้เราเลือกชำระไปจนถึงอายุ 60 ปีจากนั้นจึงเริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนถึง 85 ปี โดยแผนนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเกษียณที่อายุ 60 ปีและเริ่มรับบำนาญ 
 • FWD For Pension 85/65 : เป็นแผนที่ให้เราชำระเบี้ยออกไปอีกจนถึงอายุ 65 ปีโดยจะสามารถเริ่มรับวันงานได้ตั้งแต่อายุ 65 ไปจนถึง 85 ปี เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่อยากรีบเกษียณ
รวมแผนบำนาญทั้งหมด !

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 แบบไหนดีกว่ากัน ?

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 แบบไหนดีกว่ากัน

โดยทั่วไปแล้วการ การทำประกันบำนาญ จะมีข้อพิจารณาสำคัญอยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ 1) พิจารณาจาก สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2) พิจารณาจากความจำเป็นของประกันบำนาญ ดังนั้นจากฐานการลดหย่อนภาษีในกลุ่มของประกันเราก็ทราบแล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดระหว่าง 2-3 แสนบาท  ตามเงื่อนไข  ซึ่งในกรณีนี้แบบประกันที่แนะนำก็มีทุนประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นในหัวข้อที่ 1 คือสิทธิ์การลดหย่อนภาษีคุณก็สามารถทำได้ทุกแบบ เพียงแค่เลือกทุนประกันให้เหมาะสมกับสิทธิ์การลดหย่อนเท่านั้น ดังนั้นประเด็นสำคัญ คือ ความจำเป็นของการทำประกันบำนาญ หากคุณต้องการเตรียมเงินก้อนหนึ่งในส่วนของ การเกษียณ เอาไว้ในระยะยาวที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังจากไม่ได้ทำงานแล้ว และไม่อยากเป็นภาระมากเกินความจำเป็นในการชำระเบี้ย การเลือกแบบประกันระยะยาว FWD For Pension 85/65 น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะหลังเกษียณคุณก็น่าจะยังแข็งแรงพอที่จะหารายได้เสริมหรือทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เพื่อให้เงินก้อนนี้ใช้จ่ายในยามจำเป็นจริง ๆ แต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการเป็นภาระมากมายนะเพียงต้องการใช้สิทธิ์แค่ลดหย่อนภาษีอย่างเดียวเลย Pension 85/55 ก็จะเป็นแบบประกันบำนาญที่ให้คุณวางแผนการลดหย่อนภาษีได้อย่างยืดหยุ่น

ปรึกษาลดหย่อนภาษีฟรี
ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย [...]

FWD for saving 25/15

FWD for saving 25/15 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะช่วยทำให้การออมเงินของคุณเป็นจริงได้ นอกเหนือจากการออมเงินยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200% ของทุนประกันกรณีเสียชีวิต และยังได้รับผลประโยชน์เงินคืน 1% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีที่ [...]

fwd ประกันเงินออม 20 ปี

FWD ประกันเงินออม 20 ปี ประกันสะสมทรัพย์ออมเงินจากบริษัท FWD โดยปัจจุบันถือว่าการออมเงินด้วยการทำประกันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องกลัวขาดทุนเหมือนการลงทุนประเภทหุ้น ซื้อกองทุนรวม  โดยข้อแตกต่างระหว่างการออมเงินผ่านธนาคารกับการทำประกันการออม คือ ประกันเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และยังมีข้อดีเรื่องของการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ระยะเวลาของการทำประกันออมเงินหรือสะสมทรัพย์นั้น บริษัทประกันจะมีแผนให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลาย [...]