นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

สำหรับนโยบายของเว็บไซต์ www.prakansmile.com ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งานในระบบเว็บไซต์ของเราทุกท่าน ดังนั้นเราจึงเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้การเข้าใช้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) จากเว็บไซต์ของเราซึ่งทางเราขอ ชี้แจงในเรื่องของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

 • เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PRAKAN SMILE 
 • เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์เข้าใช้งานตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป

PRAKAN SMILE  ได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ 2562 เพื่อป้องกันการเปิดเผยหรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนั้น  PRAKAN SMILE จึงขอให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

PRAKAN SMILE จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นไปตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 24 (6) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 • เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมทางด้านการตลาดและการโฆษณา 
 • เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์และวัตถุประสงค์ทางการวิจัยตลาด
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าเป็นรายบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRAKAN SMILE จัดเก็บ

เว็บไซต์ PRAKAN SMILE  มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ของเราโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เราจัดเก็บ 

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล 
 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ PRAKAN SMILE

PRAKAN SMILE จะมีการใช้งานคุกกี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานส่วนของเว็บไซต์โดยที่ท่านสามารถทำการศึกษาในส่วนของข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ PRAKAN SMILE ได้จากหน้า นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

โดยเว็บไซต์ PRAKAN SMILE เรามีการใช้งานชุดคำสั่งโปรแกรม รวมไปถึงบริการจากบุคคลที่ 3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีส่วนที่ทางเว็บไซต์ใช้บริการอยู่ดังนี้ 

 • Google Tag Manager
 • Google Ads Conversion API
 • Google Analytics
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Twitter Pixel
 • Tiktok Pixel
 • LINE Tag

ดังนั้นในบางกรณีที่เกิดการเชื่อมโยงของแพลตฟอร์มจากบุคคลที่ 3 เช่น การเชื่อมโยงของเครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกต่าง ๆ คุกกี้บางประเภทและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจจะมีการจัดเก็บโดยบุคคลที่ 3 ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการโปรดศึกษารวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้และนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของบุคคลที่ 3 เพิ่มเติมด้วย


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ PRAKAN SMILE มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ทางเว็บไซต์มีการจัดเก็บลงทะเบียนเอาไว้ในระบบซึ่งสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการขอลบข้อมูลได้ ตามช่องทางการติดต่อในส่วนของหัวข้อ “การติดต่อ” ในหน้านโยบายนี้ 
 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ PRAKAN SMILE มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ จากหน้าต่างที่มีการแจ้งเตือนการแจ้งเตือน การเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ PRAKAN SMILE มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมดได้ จากผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเอง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้จากผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ได้ด้วยตัวของท่านเองผ่านเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น ๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ PRAKAN SMILE เราให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสูงสุด เพื่อที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความปลอดภัย นอกจากนั้นเรายังมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

เว็บไซต์ PRAKAN SMILE อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือคุณสามารถใช้ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราขอให้คุณเข้าใจว่า PRAKAN SMILE ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ดังนั้นขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางของเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมอย่างละเอียดเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ของเรา 

แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ PRAKAN SMILE อาจไม่สามารถ ควบคุมหรือดูแลรับผิดชอบต่อการเข้าใช้งานของ ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกได้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาว่าจะกดยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่ 3  ตามที่เราได้แนะนำให้ทราบข้างต้นแล้ว ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะยืนยันหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตัวของท่านเอง


ท่านจะติดต่อ PRAKAN SMILE และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ดำเนินจัดทำคำประกาศนโยบายโดย Prakan Smile ทำประกันยิ้มได้