แผนประกันบำนาญเกษียณ

แผน For Pension

 • เลือกวางแผนชำระเบี้ยได้มากถึง 4 แผนตามความต้องการ
 • หลังเกษียณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 85 ปี สูงสุดที่ปีละ 24% ของทุนประกัน
 • กรณีเสียชีวิตก่อนเกษียณรับ 110% ของทุนประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • กรณีเสียชีวิตหลังเกษียณรับ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาหักด้วยเงิน ประกันบำนาญ ที่รับไปแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทยังจ่ายไม่ครบ 10 ปี
 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้
  • 85/7 (อายุไม่เกิน 52 ปี)
  • 85/55 (อายุไม่เกิน 50 ปี)
  • 85/60 (อายุไม่เกิน 55 ปี)
  • 85/65 (อายุไม่เกิน 60 ปี)
 • เวลาคุ้มครอง  85 ปี
 • อายุรับประกัน 20 – 60 ปี ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

แผน Life Retire 5

 • ชำระเบี้ยระยะสั้นแค่ 5 ปี
 • หลังเกษียณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 85 ปี สูงสุดที่ปีละ 15% ของทุนประกัน
 • กรณีเสียชีวิตก่อนเกษียณรับ 100% ของทุนประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • กรณีเสียชีวิตหลังเกษียณรับ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาหักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทยังจ่ายไม่ครบ 10 ปี
 • เวลาคุ้มครอง  85 ปี
 • อายุรับประกัน 20 – 50 ปี ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

แผน BumnanReady

 • ชำระเบี้ยระยะสั้นแค่ 8 ปี 
 • หลังเกษียณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 88 ปี สูงสุดที่ปีละ 25% ของทุนประกัน
 • กรณีเสียชีวิตก่อนเกษียณรับ 101% ของทุนประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
 • กรณีเสียชีวิตหลังเกษียณรับ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาหักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทยังจ่ายไม่ครบ 10 ปี
 • เวลาคุ้มครอง  88 ปี
 • อายุรับประกัน 20 – 55 ปี ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 • ทุนเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท 
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD