แผนประกันสะสมทรัพย์

แผน For Saving

 • แผนเริ่มต้นการออม
 • รับเงินก้อนใหญ่เมื่ออยู่ครบสัญญา
 • มีเงินการันตรีคืนให้ทุกปี
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200%
 • เวลาคุ้มครอง 25 ปี
 • ชำระเบี้ยแค่ 15 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

แผน Ultimate Saving

 • ชำระเบี้ยแบบสบาย ๆ ไม่เป็นภาระหนัก
 • รับเงินก้อนใหญ่เมื่ออยู่ครบสัญญา
 • มีเงินการันตรีคืนให้ทุกปี
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 610%
 • เวลาคุ้มครอง 12 ปี
 • ชำระเบี้ยแค่ 6 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

แผน Live Saving 18/9

 • มีรับเงินคืนทุกปี
 • รับเงินก้อนใหญ่เมื่ออยู่ครบสัญญา
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 360%
 • เวลาคุ้มครอง 18 ปี
 • ชำระเบี้ยแค่ 9 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

แผน Live Saving 30/15

 • มีรับเงินคืนทุกปี
 • รับเงินก้อนใหญ่เมื่ออยู่ครบสัญญา
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250%
 • เวลาคุ้มครอง 30 ปี
 • ชำระเบี้ยแค่ 15 ปี
 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน – 55 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

ส่งข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

  เลือกแผนประกันที่สนใจ

  แบบประกัน FWD